Language of document :

Acțiune introdusă la 9 iulie 2010 - Moschonaki/Comisia

(Cauza F-55/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anulare a deciziei prin care se refuză luarea în considerare a candidaturii reclamantei pentru un post de asistent bibliotecar și obligarea Comisiei la plata către aceasta a unei sume drept reparare a prejudiciului material și moral.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei AIPN din 30 septembrie 2009 prin care aceasta refuză luarea în considerare a candidaturii reclamantei în urma publicării anunţului pentru ocuparea unui post vacant COM/2009/1379 pentru postul de asistent bibliotecar în cadrul DGT.D3;

dacă este cazul, anularea deciziei AIPN din 31 martie 2010 de respingere a reclamaţiei introduse de reclamantă la 28 decembrie 2009 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statut;

acordarea către reclamantă a unei despăgubiri de 30 000 de euro pentru prejudiciul material și moral suferit;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________