Language of document :

Talan väckt den 9 juli 2010 - Moschonaki mot kommissionen

(Mål F-55/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chrysanthe Moschonaki (Bryssel, Belgien) (ombud: N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte beakta sökandens ansökan för tjänsten som biblioteksassistent och att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd till sökanden för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 september 2009 att inte beakta sökandens ansökan efter meddelandet om ledig tjänst KOM/2009/1379 för tjänsten som biblioteksassistent inom DGT.D.3,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 31 mars 2010 om avslag på sökandens klagomål som anfördes den 28 december 2009 enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

utge skadestånd till sökanden på 30 000 EUR för den ekonomiska och ideella skada som hon har lidit, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________