Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2010 - Merhzaoui proti Svetu

(Zadeva F-52/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mohamed Merhzaoui (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. maja 2010, s katero je bilo sprejeto dokončno ocenjevalno poročilo za tožečo stranko za obdobje od 1. januarja 2008 do 30. junija 2009.

Predloga tožeče stranke

Odločba z dne 12. maja 2010, s katero je bilo sprejeto dokončno ocenjevalno poročilo za tožečo stranko za obdobje 2008/2009, naj se razglasi za nično;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________