Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 września 2010 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/10)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 -