Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 16.12.2010 - Merhzaoui v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia F-52/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 221, 14.8.2010, s. 61.