Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. - Merhzaoui przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa F-52/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 221 z 14.8.2010, s. 61.