Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. decembra 2010 - Merhzaoui proti Svetu Evropske unije

(Zadeva F-52/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 221, 14.8.2010, str. 61.