Language of document :

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021 – John Dalli / Europese Commissie

(Zaak C-615/19 P)1

[Hogere voorziening – Beroep tot schadevergoeding – Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie – Vermeend onrechtmatig gedrag van de Europese Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – Vertrek van een lid van de Commissie – Procedurele regels voor het onderzoek van OLAF – Openen van een onderzoek – Recht om te worden gehoord – Comité van toezicht van OLAF – Vermoeden van onschuld – Beoordeling van de gestelde schade]

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: John Dalli (vertegenwoordigers: L. Levi en S. Rodrigues, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.-P. Keppenne en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Dictum

De hogere voorziening wordt afgewezen.

John Dalli wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 328 van 30.9.2019.