Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 februarie 2021 – John Dalli/Comisia Europeană

(Cauza C-615/19 P)1

[Recurs – Acțiune în despăgubire – Răspundere extracontractuală a Uniunii Europene – Comportamente pretins ilegale ale Comisiei Europene și Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) – Încetarea funcțiilor unui membru al Comisiei – Norme procedurale care reglementează investigația efectuată de OLAF – Începerea unei investigații – Dreptul de a fi ascultat – Comitetul de supraveghere a OLAF – Prezumția de nevinovăție – Aprecierea prejudiciului invocat]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: John Dalli (reprezentanți: L. Levi și S. Rodrigues, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: J.-P. Keppenne și J. Baquero Cruz, agenți)

Dispozitivul

Respinge recursul.

Îl obligă pe domnul John Dalli să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 328, 30.9.2019.