Language of document :

Beroep ingesteld op 15 februari 2006 - Abba e.a. tegen Europees Parlement

(Zaak F-15/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Abba e.a. [vertegenwoordigers: G. Vandesanden en L. Levi, advocaten]

Verweerder: Europees Parlement

Conclusies van verzoekers

ontvankelijk- en gegrondverklaring van het beroep, met inbegrip van de daarin opgeworpen exceptie van onwettigheid;

bijgevolg, nietigverklaring van verzoekers pensioenafrekeningen over maart 2005 en toepassing van een aanpassingscoëfficiënt die overeenkomt met de hoofdstad van het land waar zij hun verblijfplaats hebben, althans van een aanpassingscoëfficiënt die op passende wijze de verschillen in kosten van levensonderhoud in de plaatsen waar verzoekers worden geacht hun uitgaven te doen, tot uitdrukking brengt en dus aan het gelijkwaardigheidsbeginsel voldoet;

verwijzing van verweerder in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten van verzoekers komen overeen met die in zaak F-128/05, Adolf e.a./Commissie.1

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006, blz. 56.