Language of document :

2006 m. vasario 15 d. pareikštas ieškinys byloje Augenault ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla F-16/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Françoise Augenault ir kt., atstovaujami advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu, įskaitant jame esantį prieštaravimą dėl neteisėtumo;

tuo remiantis, panaikinti 2005 m. kovo mėn. pranešimus apie ieškovų pensiją, siekiant taikyti jų gyvenamosios vietos valstybių sostinių lygio korekcinį koeficientą arba bent jau korekcinį koeficientą, galintį tinkamai atspindėti pragyvenimo lygio išlaidų skirtumus tam tikrose vietose, darant prielaidą, kad jose ieškovai turi išlaidų ir todėl atitinkant ekvivalentiškumo principą;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės pateikti ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai atitinka pateiktus byloje F-128/05 Adolf ir kt. prieš Komisiją1.

____________

1 - OL C 60, 2006 3 11, p. 56.