Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2008. aasta määrus - Augenault jt versus nõukogu

(Kohtuasi F-16/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.6, lk 38