Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 23 september 2008 - Abba m.fl. mot parlamentet

(Mål F-15/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 96, 22.04.06, s.37