Language of document :

2010 m. lapkričio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Vereecken prieš Komisiją

(Byla F-17/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 96, 2006 4 22, p. 39.