Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 18. novembra rīkojums - Vereecken/Komisija

(lieta F-17/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006., 39. lpp.