Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 november 2010 - Vereecken / Commissie

(Zaak F-17/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 96 van 22/04/2006, blz. 39.