Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. novembra 2010 - Vereecken/Komisia

(vec F-17/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006, s. 39.