Language of document :

2021 m. vasario 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje T-315/19 BT / Komisija

(Byla C-117/21 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara

Kitos proceso šalys: BT, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2020 m. gruodžio 16 d. Sprendimą BT / Komisija (T-315/19),

atmesti pirmoje instancijoje pareikštą ieškinį,

priteisti iš atsakovės apeliaciniame procese bylinėjimosi pirmojoje instancijoje išlaidas,

priteisti iš atsakovės apeliaciniame procese bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, susijusia su kriterijais, taikytais vertinant teisės aktų leidėjo pasirinkimo teisėtumą, ir pareigos motyvuoti pažeidimu (skundžiamo sprendimo 42, 49 ir 57 punktai). Komisija teigia, kad:

- Bendrasis Teismas nukrypo nuo principo, pagal kurį, vertinant Sąjungos teisės akto teisėtumą pagrindinių teisių požiūriu, negalima remtis teiginiais dėl šio akto pavieniu atveju sukeltų padarinių,

- Pareigūnų tarnybos nuostatų konkrečios taisyklės neteisėtumas negali būti grindžiamas „neprotingu“ teisės akto leidėjo pasirinkimu,

- Bendrasis Teismas neatsižvelgė į visus elementus, apibūdinančius dvi palygintinas situacijas, ir taip pažeidė Sprendime HK / Komisija (C-460/18P) įtvirtintus principus.

Antrasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, padaryta aiškinant nediskriminavimo principą, nes Bendrasis Teismas pripažino Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 18 ir 20 straipsniuose numatytas situacijas panašiomis (skundžiamo sprendimo 51–63 punktai). Komisija mano, kad:

- santuokos sudarymo data nėra vienintelis kriterijus, skiriantis Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 18 ir 20 straipsnius. Jų skirtumai grindžiami keliais elementais, į kuriuos Bendrasis Teismas atsisakė atsižvelgti,

- Bendrasis Teismas turėjo atsižvelgti į tikslą, kurio siekiama abiejose nuostatose numatyta minimalia santuokos trukme, tuomet paaiškėtų jų skirtumai,

- nebuvo įrodytas diskriminacijos dėl amžiaus faktas.

Trečiasis pagrindas susijęs su teisės klaida aiškinant Pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalį ir keliais pareigos motyvuoti pažeidimais (skundžiamo sprendimo 66–93 punktai) :

šio pagrindo pirma dalis susijusi su teisės klaida, padaryta aiškinant Pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalį: buvo atsisakyta atskirti pasekmes, dėl pareigūno mirties kylančias jo našliu likusiam sutuoktiniui, nelygu, ar santuoka sudaryta prieš tarnybos pabaigą ar po jos (skundžiamo sprendimo 87–88 punktai) ;

antra pagrindo dalis susijusi su teisės klaida aiškinant tikslą užkirti kelią sukčiavimui ir pareigos motyvuoti pažeidimu (skundžiamo sprendimo 66– 84 punktai),

trečia to paties pagrindo dalis susijusi su teisės klaida aiškinant tikslą išsaugoti Sąjungos pensijų sistemos finansinę pusiausvyrą (skundžiamo sprendimo 85–93 punktai).

____________