Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 14. juuni 2013. aasta määrus – Carosi versus komisjon

(kohtuasi F-54/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1    ELT C 194, 30.6.12, lk 28.