Language of document :

7. mail 2012 esitatud hagi – ZZ jt versus EMSK

(kohtuasi F-53/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hagi ese ja sisu

Nõue osaliselt tühistada Euroopa Majandus– ja Sotsiaalkomitee otsus hagejate edutamise kohta palgaastmelt AST 5 palgaastmele AST 6, osas, mis määrab kindlaks korrutusteguri.

Hagejate nõuded

tühistada üldasjade, personali ja siseasjade asepeasekretäri 20. juuli 2011.aasta otsused niivõrd, kuivõrd alates 1. aprillist 2011 hagejate palgaastmele AST6/1 edutamisest tulenev korrutustegur, mis kinnitati nende otsustega, on sama, mis määrati talle kindlaks 1. aprillil 2009, mitte aga see, mis määrati kindlaks 24. märtsil 2011 ja mis jõustus 1. aprillil 2011;

teise võimalusena tühistada need otsused niivõrd, kuivõrd alates 1. aprillist 2011 hagejate palgaastmele AST6/1 edutamisest tulenev korrutustegur ei võta arvesse nende staažilisa, mis oli saadud ajavahemikus 1. aprill 2009 kuni 1. aprill 2011;

kolmanda võimalusena tühistada 20. juuli 2011. aasta otsused niivõrd, kuivõrd need jõustuvad 1. aprillil 2011 ja mitte kohe järgmisel päeval pärast 24. märtsi 2011. aasta otsuste jõustumist;

mõista kohtukulud välja EMSK-lt.