Language of document :

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 – Philip Morris κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-796/14)1

(Πρόσβαση στα έγγραφα – Κανονισμός 1049/2001 – Έγγραφα συνταχθέντα στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών εκδόσεως της οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων – Άρνηση προσβάσεως – Εξαίρεση σχετική με την προστασία των δικαστικών διαδικασιών και των νομικών συμβουλών – Εξαίρεση σχετική με την προστασία της διαδικασίας που οδηγεί στη λήψη αποφάσεων – Υπέρτερο δημόσιο συμφέρον)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Philip Morris Ltd (Richmond, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: K. Nordlander και M. Abenhaïm, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Baquero Cruz και F. Clotuche-Duvieusart)

Αντικείμενο

Αίτημα στηριζόμενο στο άρθρο 263 ΣΛΕΕ προς ακύρωση της αποφάσεως Ares (2014) 3142109 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, καθόσον αρνείται στην προσφεύγουσα πλήρη πρόσβαση στα ζητούμενα έγγραφα, με εξαίρεση τα τροποποιημένα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει τη Philip Morris Ltd στα δικαστικά έξοδα.

____________

1     ΕΕ C 56 της 16.2.2015.