Language of document :

2011 m. kovo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Begue ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-27/10)1

(Viešoji tarnyba – Sutartininkas – Priemokos darbuotojams už reguliarius budėjimus – Pareigūnų tarnybos nuostatų 55 ir 56b straipsniai – Reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 495/77)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Christian Begue ir kt. (Marcy, Prancūzija), atstovaujami advokato A. Woimant

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Martin ir B. Eggers

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo atsisakoma ieškovams pervesti atgaline data priemokas už budėjimus, numatytas Pareigūnų tarnybos nuostatų 56b straipsnyje.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Ieškovai padengia savo pačių ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 179, 2010 7 3, p. 58.