Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 16.12.2010 - AG v. parlamentti

(Asia F-25/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Irtisanominen koeajan jälkeen - Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Myöhässä nostettu kanne - Ilmoittaminen vastaanottotodistuksin lähetetyllä kirjatulla kirjeellä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AG (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr et V. Montebello-Demogeot)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla kantaja irtisanottiin koeajan jälkeen, ja vaatimus kantajan väitetysti kärsimän vahingon korvaamisesta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

AG vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 161, 19.6.2010, s. 58.