Language of document :

7. mail 2010 esitatud hagi - Mioni versus komisjon

(kohtuasi F-28/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus lõpetada hagejale varem määratud kodumaalt lahkumise toetuse maksmine.

Hageja nõuded

tühistada lepinguid sõlmiva asutuse 18. juuni 2009. aasta otsus, millega lõpetati kodumaalt lahkumise toetuse maksmine, mis oli hagejale varem personalieeskirjade VII lisa artikli 4 alusel määratud, ja lepinguid sõlmiva asutuse 28. jaanuari 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 2. oktoobril 2009 esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________