Language of document :

Kanne 7.5.2010 - Mioni v. komissio

(Asia F-28/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla lopetettiin kantajalle aikaisemmin myönnetyn ulkomaankorvauksen maksaminen

Kantajan vaatimukset

Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 18.6.2009 tekemä se päätös on kumottava, jolla lopetettiin kantajalle aikaisemmin henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 4 artiklan mukaisesti myönnetyn ulkomaankorvauksen maksaminen, ja työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 28.1.2010 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan 2.10.2009 tekemä valitus

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________