Language of document :

Tožba, vložena 7. maja 2010 - Mioni proti Komisiji

(Zadeva F-28/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenehanju izplačevanja izselitvenega dodatka, ki ga je prej prejemala tožeča stranka.

Predloga tožeče stranke

Odločbo, ki jo je organ za sklepanje pogodb sprejel 18. junija 2009 in s katero je bilo zaustavljeno izplačevanje izselitvenega dodatka, ki ga je tožeča stranka prejemala na podlagi člena 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, in odločbo, ki jo je organ za sklepanje pogodb sprejel 28. januarja 2010 in s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 2. oktobra 2009, naj se razglasi za nični;

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.

____________