Language of document :

Sag anlagt den 5. maj 2010 - Begue m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-27/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Christian Begue (Marcy, Frankrig) m.fl. (ved avocat A. Woimant)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på at udbetale det i tjenestemandsvedtægtens artikel 56b omhandlede tillæg til sagsøgerne med tilbagevirkende kraft

Sagsøgernes påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse nr. R/467/09 om afslag på sagsøgernes "klager" over afslaget af 3. september 2009 på at udbetale det i tjenestemandsvedtægtens artikel 56b omhandlede tillæg med tilbagevirkende kraft annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________