Language of document :

Tožba, vložena 28. aprila 2010 - AG proti Parlamentu

(Zadeva F-25/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AG (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodriguez in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski Parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi delovnega razmerja tožeči stranki po koncu poskusne dobe in povrnitev nastale škode.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi delovnega razmerja z dne 14. maja 2009 skupaj z odločbo o zavrnitvi ugovora z dne 21. decembra 2009;

OPI naj se seznani z učinki razglasitve ničnosti izpodbijanih določb in zlasti z možnostjo ponovnega opravljanja poskusnega dela ali podaljšanja poskusne dobe, po kateri bi se njeno delo ponovno ocenilo;

toženi stranki naj se naloži povrnitev škode, ki je tožeči stranki nastala tako s poklicnega in finančnega vidika (glede na plačo in z njo povezane ugodnosti, ki bi jih tožeča stranka morala prejeti od 16. maja 2009 do dneva njene vrnitve na delovno mesto zaradi razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb) kot z nepremoženjskega vidika (glede na začasno določen znesek 50.000 EUR);

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________