Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-21 ta' Diċembru 2010 - Lorenzo vs Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

(Kawża F-29/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 179, 03.07.2010, p. 59.