Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 21. decembra 2010 - Lorenzo proti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru

(Zadeva F-29/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 179, 3.7.2010, str. 59.