Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 18.12.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on CD

(asia C-929/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

CD

Muut osapuolet: CLD, GLO, ȘDC, PVV, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție ja Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohtaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 1 kohtaa sekä unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 5.7.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13711 2 ja 4 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että päätöksen tekee yleisten lainkäyttölinjojen ulkopuolinen elin Curtea Constituțională a României (Romanian perustuslakituomioistuin), joka määrää suoraan ylimmän tuomioistuimen rikosoikeudellisen jaoston ensimmäisenä oikeusasteena tietyn ajanjakson (2003–tammikuu 2019) aikana ratkaisemien korruptiotapausten tutkimisesta uudelleen, jos niihin on haettu muutosta?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa ja 19 artiklan 1 kohtaa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan [toista kohtaa] tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että yleisten lainkäyttölinjojen ulkopuolinen elin toteaa ylimmän tuomioistuimen jaoston ratkaisukokoonpanon lainvastaiseksi vastoin ylimmän tuomioistuimen vakiintunutta ja yksimielistä organisatorista käytäntöä ja oikeuskäytäntöä?

Onko unionin oikeuden ensisijaisuutta tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen sallitaan jättävän soveltamatta perustuslakituomioistuimen ratkaisua, joka on tehty perustuslailliseen oikeusriitaan liittyvästä valituksesta ja joka on kansallisen lainsäädännön nojalla sitova?

Voidaanko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan [toisen kohdan] ilmaisua ”etukäteen laillisesti perustettu” tulkita siten, että se sisältää sellaisen erikoistuneen ratkaisukokoonpanon virallisen nimityksen, jonka erikoistumisala poikkeaa ratkaisukokoonpanon muodostavien tuomareiden erikoistumisalasta?

____________

1 EUVL 2017, L 198, s. 29.