Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 martie 2011 – Mioni/Comisia

(Cauza F-28/10)1

(Funcție publică – Agenți contractuali – Remunerație – Indemnizație de expatriere – Condiții prevăzute la articolul 4 din anexa VII la Statut – Reședința obișnuită avută anterior intrării în funcție)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de încetare a plății indemnizației de expatriere acordate anterior reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea formulată de domnul Mioni.

Domnul Mioni suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 JO C 179, 3.7.2010, p. 58.