Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. marts 2011 – Begue m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-27/10) 1

(Personalesag – kontraktansatte – tillæg til arbejdstagere, der regelmæssigt er underlagt forpligtelser – vedtægtens artikel 55 og 56 b – forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 495/77)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Christian Begue m.fl. (Marcy, Frankrig) (ved advokat A. Woimant)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på at udbetale det i vedtægtens artikel 56b omhandlede tillæg til sagsøgerne med tilbagevirkende kraft

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Christian Begue m.fl. bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 179 af 3.7.2010, s. 58.