Language of document :

Sag anlagt den 11. maj 2010 - Lorenzo mod EØSU

(Sag F-29/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Guillermo Lorenzo (Bruxelles, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at medtage sagsøgeren blandt de tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndigheden ved EØSU's afgørelse af 30. juni 2009 om ikke at medtage sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009, annulleres.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndigheden ved EØSU's afslag af 5. februar 2010 på den klage, som sagsøgeren havde indgivet i medfør af tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________