Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 12. maijā - de Fays/Komisija

(lieta F-30/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, Beļģija) (pārstāvis - N. Soldatos, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam atteikts atzīt viņa slimību par arodslimību

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 8. septembra un 2010. gada 12. februāra lēmumus un atzīt, ka kopš 2005. gada 15. maija prasītajam ir iestājusies darbnespēja arodslimības dēļ;

pakārtoti - atkārtoti nozīmēt ārstu komisiju, kura sastāvētu no ārstiem - jonizējošā starojuma izraisīto slimību ekspertiem un kuras uzdevumus būtu noteikt vai savas profesionālās darbības ietvaros prasītājs tika pakļauts riskam saslimt ar jonizējošā starojuma izraisītu slimību;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________