Language of document :

Acțiune introdusă la 12 mai 2010 - de Fays/Comisia

(Cauza F-30/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, Belgia) (reprezentant: N. Soldatos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se refuză recunoaşterea bolii de care suferă reclamantul drept boală profesională.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor AIPN din 8 septembrie 2009 şi din 12 februarie 2010 şi recunoaşterea faptului că reclamantul se află în incapacitate de muncă pentru boală profesională de la 15 mai 2005;

ca ultim subsidiar, numirea din nou a unei comisii medicale compuse din medici experţi în bolile de iradiere care să aibă drept obiectiv clarificarea faptului dacă, în cursul exercitării activităţilor profesionale, reclamantul a fost expus riscului de a contracta o boală de iradiere;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________