Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2010 - de Fays mot kommissionen

(Mål F-30/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, Belgien) (ombud: advokaten N. Soldatos)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om att inte erkänna sökandens sjukdom som yrkessjukdom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 8 september 2009 och av den 12 februari 2010 samt erkänna att sökanden på grund av en yrkessjukdom varit oförmögen att arbeta sedan den 15 maj 2005, eller

i andra hand på nytt begära ett medicinskt utlåtande av läkare som är experter på sjukdomar orsakade av joniserande strålning med syfte att avgöra huruvida sökanden riskerat att få en sådan sjukdom under utövandet av sitt yrke, samt

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________