Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 21.12.2010 - Lorenzo v. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(Asia F-29/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 179, 3.7.2010, s. 59.