Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 21 decembrie 2010 - Lorenzo/ Comitetul Economic şi Social European

(Cauza F-29/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 179, 3.7.2010, p.59.