Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.4.2011 - Irmantas Šimonis v. komissio

(Asia F-113/07)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Toimielinten välinen siirto - Juristi-lingvisti - Perustelujen vaihtaminen - Vähimmäisvirkaikää koskeva vaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Irmantas Šimonis (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja V. Vilkas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Steiblytė ja K. Herrmann)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Liettuan tasavalta (asiamiehet: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla komissio on avointa virkaa koskevan ilmoituksen nro COM/2007/142 kohteena olevan viran täyttämistä koskevan valintamenettelyn kuluessa luopunut pyytämästä, että kantaja siirretään komissioon, ja jolla se on jättänyt kantajan valintamenettelyn ulkopuolelle.

Tuomiolauselma

Päätös, jolla Euroopan komissio on jättänyt Šimoniksen avointa virkaa koskevaan ilmoitukseen nro COM/2007/142 perustuvan valintamenettelyn ulkopuolelle ja luopunut pyytämästä Euroopan unionin tuomioistuimelta hänen siirtoaan, kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Liettuan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 79, 29.3.2008, s. 36.