Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 14. aprīļa spriedums - Irmantas Šimonis/Komisija

(lieta F-113/07) 

Civildienests - Ierēdņi - Starpiestāžu pārcelšana - Jurists lingvists - Pamatojuma aizstāšana - Prasība par minimālu darba stāžu

Tiesvedības valoda - lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Irmantas Šimonis (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - V. Vilkas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - A. Steiblytė un K. Herrmann)

Persona, kas iestājusies lietā prasītāja prasījumu atbalstam: Lietuvas Republika (pārstāvji - D. Kriaučiūnas un E. Matulionytė)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tā atlases procedūras ietvaros, lai aizpildītu amata vietu, uz kuru attiecas paziņojums par vakanci Nr. COM/2007/142, atteicās lūgt prasītāja pārcelšanu uz Komisiju un izslēdza viņu no atlases procedūras

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija izslēdza I. Šimonis no paziņojumā par vakanci Nr. COM/2007/142 paredzētās atlases procedūras, atsakoties lūgt Eiropas Savienības Tiesai viņa pārcelšanu;

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus;

Lietuvas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 79, 29.03.2008., 36. lpp.