Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 aprilie 2011

Irmantas Šimonis/Comisia

(Cauza F-113/07)

(Funcție publică - Funcționari - Transfer interinstituțional - Jurist lingvist - Înlocuirea motivelor - Cerința unei perioade de vechime minime)

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Reclamant: Irmantas Šimonis (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: V. Vilkas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Steiblytė și K. Herrmann, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantului: Republica Lituania (reprezentanți: D. Kriaučiūnas și E. Matulionytė, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei prin care aceasta, în cursul procedurii de selecție pentru ocuparea unui post care făcea obiectul anunțului pentru ocuparea unui post vacant nr. COM/2007/142, a renunțat să solicite transferul reclamantului la Comisie și l-a exclus din cadrul procedurii de selecție

Dispozitivul

Anulează decizia prin care Comisia Europeană l-a exclus pe domnul Šimonis din cadrul procedurii de selecție prevăzute de anunțul pentru ocuparea unui post vacant nr. COM/2007/142 prin faptul că a renunțat să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene transferul său.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamant.

Republica Lituania suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 79, 29.3.2008, p. 36.