Language of document :

Žaloba podaná dne 18. října 2007 - Šimonis v. Komise

(Věc F-113/07)

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Žalobce: Irmantas Šimonis (Lucemburk) (zástupce: V. Vilkas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise Evropských společenství, jímž v průběhu výběrového řízení na obsazení místa vypsaného v oznámení o volném pracovním místě č. COM/2007/142 zamítla žádost žalobce o přeložení do Komise a vyloučila jej z výběrového řízení;

zrušit rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 8. srpna 2007, jímž byla zamítnuta stížnost č. R/273/07 podaná žalobcem dne 27. dubna 2007;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uvádí žalobce tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení legitimního očekávání žalobce vyplývajícího z meziinstitucionální dohody uzavřené v roce 2005 mezi vedoucími správních složek, jež stanoví, že k meziinstitucionálnímu převodu nově přijatých úředníků může dojít až po uplynutí tříleté lhůty.

Ve svém druhém žalobním důvodu se žalobce dovolává protiprávnosti rozhodnutí Komise z důvodu nedostatku odůvodnění, nepřiměřenosti zmíněného rozhodnutí chráněnému zájmu a překročení meze posuzovací pravomoci ze strany Komise. Žalobce dále tvrdí, že rozhodnutí vede k diskriminaci z důvodu státní příslušnosti.

Svým třetím žalobním důvodem uplatňuje žalobce porušení zásady řádné správy a povinnosti péče.

____________