Language of document :

2007. október 18-án benyújtott kereset - Šimonis kontra Bizottság

(F-113/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Irmantas Šimonis (Luxemburg) (képviselő: V. Vilkas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának határozatát, amellyel az a COM/2007/142 álláshirdetés tárgyát képező munkakör betöltésére kiírt kiválasztási eljárásban elállt a felperes Bizottsághoz történő áthelyezése iránti kérelmétől, és kizárta a felperest a kiválasztási eljárásból;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2007. augusztus 8-i, a felperes 2007. április 27-i panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresetének alátámasztásául három jogalapot ad elő, melyek közül az első az adminisztrációvezetők által kötött azon 2005. évi intézményközi megállapodással keltett jogos bizalmának megsértésén alapul, amely minden újonnan felvett tisztviselő intézményközi áthelyezése előtt három éves várakozási időt írt elő.

Második jogalapjával a felperes a bizottsági határozat elégtelen indokolás miatti jogellenességére hivatkozik, mivel az nem arányos a védendő érdekkel, és mivel a Bizottság túllépte mérlegelési lehetőségének korlátait. A felperes emellett azt állítja, hogy a határozat állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

Harmadik jogalapjával a felperes a gondos ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére hivatkozik.

____________