Language of document :

Beroep ingesteld op 18 oktober 2007 - Šimonis / Commissie

(Zaak F-113/07)

Procestaal: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: Irmantas Šimonis (Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Vilkas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit waarbij de Commissie van de Europese Gemeenschappen tijdens de selectieprocedure ter voorziening in een post bedoeld in de aankondiging van vacature nr. COM/2007/142 ervan heeft afgezien de overplaatsing van verzoeker naar de Commissie te vragen en hem van de selectieprocedure heeft uitgesloten;

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 augustus 2007 waarbij de op 27 april 2007 door verzoeker ingediende klacht (nr. R/273/07) is afgewezen;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker drie middelen aan. Het eerste is ontleend aan schending van zijn gewettigd vertrouwen dat werd gewekt doordat in 2005 tussen de hoofden van administratie een interinstitutioneel akkoord is gesloten volgens hetwelk nieuw aangeworven ambtenaren een termijn van drie jaar in acht moeten nemen alvorens zij naar een andere instelling kunnen overstappen.

Met zijn tweede middel stelt verzoeker onwettigheid van het besluit van de Commissie wegens gebrek aan motivering, op grond dat die motivering niet in verhouding staat tot het verdedigde belang en de Commissie de grenzen van haar beoordelingsbevoegdheid heeft overschreden. Verzoeker betoogt voorts dat het besluit discriminatie op grond van nationaliteit inhoudt.

Met zijn derde middel stelt verzoeker schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en van de zorgvuldigheidsplicht.

____________