Language of document :

Acţiune introdusă la 18 octombrie 2007 -Šimonis/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-113/07)

Limba de procedură: lituaniana

Părţile

Reclamant: Irmantas Šimonis (Luxemburg) (reprezentant: V. Vilkas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei Comunităţilor Europene prin care, în cursul procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post care făcea obiectul anunţului pentru ocuparea unui post vacant nr. COM/2007/142, nu s-a mai solicitat transferul reclamantului la Comisie și a fost înlăturat de la procedura de selecţie;

anularea deciziei Comisiei Comunităţilor Europene din 8 august 2007 de respingere a reclamaţiei nr. R/273/07 formulată de reclamant la 27 aprilie 2007;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii, reclamantul invocă trei motive, primul fiind întemeiat pe atingerea adusă încrederii legitime, izvorâtă din încheierea în anul 2005 a unui acord interinstituţional între șefii administraţiei, în cuprinsul căruia se prevedea impunerea unui termen de trei ani înaintea oricărui transfer interinstituţional al funcţionarilor recrutaţi recent.

Prin al doilea motiv, reclamantul invocă ilegalitatea deciziei Comisiei din cauza lipsei de motivare, a faptului că nu este proporţională cu interesul apărat și a depășirii de către Comisie a limitelor puterii sale de apreciere. În plus, reclamantul susţine că decizia operează o discriminare pe criterii de cetăţenie.

Prin al treilea motiv, reclamantul invocă încălcarea principiului bunei administrări și a obligaţiei de solicitudine.

____________