Language of document :

2007 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Doumas prieš Komisiją

(Byla F-112/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Georgios Doumas (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti 2006 m. lapkričio 24 d. ieškovo prašymą.

Priteisti iš Europos Komisijos ieškovui sumokėti darbo užmokestį, kurį jis turėjo gauti nuo 2003 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 16 d., jo realaus grąžinimo į pareigas dienos, kaip atlyginimą už turtinę žalą.

Priteisti iš Komisijos ieškovui sumokėti 200 000 eurų, ši suma gali būti padidinta ar sumažinta teismo proceso metu, atlyginant žalą, kurią jis patiria dėl karjeros sustabdymo ir dėl prarastos galimybės tęsti karjerą (paaukštinimo, pakopos, pensijos...) bei kaip neturtinę žalą, ypač pablogėjus jo sveikatos būklei, dėl galimybės tęsti savo karjerą netikrumo daugiau negu trejus metus dėl Paskyrimų tarnybos padarytų klaidų.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, A5 lygio 3 pakopos pareigūnas, 2003 m. rugpjūčio 1 d. laišku, trys mėnesiai iki pasibaigiant jo atostogoms dėl asmeninių priežasčių (AAP), kurių jis buvo išėjęs nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2003 m. spalio 31 d., paprašė nepratęsti jo AAP. 2006 m. lapkričio 24 d. jis kreipėsi į Paskyrimų tarnybą prašydamas jį grąžinti į pirmą laisvą jo lygį atitinkantį postą ir, antra, atlyginti žalą, kurią jis patyrė, nes dėl Komisijos padarytų klaidų nebuvo grąžintas į pareigas, ir grąžinti į administratoriaus pareigas buvo galima tik nuo 2007 m. rugsėjo 16 dienos.

Pagrįsdamas savo ieškinį ieškovas, be kita ko, remiasi Pareigūnų tarnybos nuostatų 40 straipsnio pažeidimu, 1988 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo 4 ir tolesnių straipsnių, taikytinų jo AAP pabaigai, pažeidimu ir 2004 m. balandžio 28 d. naujo Komisijos sprendimo dėl AAP, kuris įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d., pažeidimu.

Ieškovas taip pat nurodo tai, kad Komisijos sprendime jo negrąžinti į pareigas nėra nurodyti jokie motyvai.

Ieškovas nurodo ypač tai, kad dėl šių pakartotinių klaidų jis patiria didelę žalą, kuri yra psichologinis priekabiavimas Nuostatų 12a straipsnio prasme.

Ieškovas galiausiai nurodo, kad Komisija pažeidė Nuostatų 40 straipsnio 4 dalį bei gero administravimo principą.

____________