Language of document :

Tožba, vložena 16. oktobra 2007 - Doumas proti Komisiji

(Zadeva F-112/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Georgios DOUMAS (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

odločba, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke z dne 24. novembra 2006, naj se razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki kot povrnitev premoženjske škode izplača plačo, ki bi jo morala prejeti za obdobje od 1. novembra 2003 do 16. septembra 2007, ki je datum njene dejanske ponovne zaposlitve,

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača 200.000 eurov za škodo, ki jo je ta utrpela zaradi zaostale kariere in izgube možnosti, da razvija svojo kariero (napredovanje, stopnja, pokojnina...), ter za nepremoženjsko škodo, zlasti za poslabšanje zdravja zaradi negotovosti glede razvoja kariere, ki traja več kot tri leta, zaradi napak organa, pristojnega za imenovanja (OPI);

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, razvrščena v razred A5, stopnja 03, je v dopisu z dne 1. avgusta 2003, tri mesece pred koncem svojega dopusta iz osebnih razlogov (DOR), ki ga je vzela za obdobje od 1. oktobra 2002 do 31. oktobra 2003, navedla, da ne bo zaprosila za podaljšanje DOR. Pri OPI je 24. novembra 2006 vložila zahtevo za ponovno zaposlitev na prvem delovnem mestu, ki se izprazni, ki ustreza njenemu razredu, in za povračilo škode, ki jo je utrpela, ker se je zaradi napak Komisije lahko ponovno zaposlila šele 16. septembra 2007 kot administrator.

Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje zlasti na kršitev člena 40 Kadrovskih predpisov za uradnike (Kadrovski predpisi), člena 4 in naslednjih sklepa Komisije z dne 5. septembra 1988, veljavnih ob koncu njenega DOR, in člena 8 novega sklepa Komisije z dne 28. aprila o DOR, ki je začel veljati 1. maja 2004.

Tožeča stranka poleg tega trdi, da je odločba Komisije, da je ne zaposli ponovno, popolnoma neobrazložena.

Tožeča stranka med drugim zatrjuje, da ponavljanje napak, ki so ji povzročile veliko škodo, predstavlja psihično nasilje v smislu člena 12a Kadrovskih predpisov.

Tožeča stranka nazadnje ugotavlja, da je Komisija kršila člen 40 Kadrovskih predpisov in načelo dobrega upravljanja.

____________