Language of document :

2007. október 22-én benyújtott kereset - Balieu-Steinmetz és Noworyta kontra Parlament

(F-115/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxemburg) és Lidia Noworyta (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenessé a kinevezésre jogosult hatóság által elfogadott, és 2004. május 1-jén hatályba lépett, a személyzeti szabályzat VI. mellékletének 3. cikkében előírt túlmunkáért járó átalánydíjazásra vonatkozó belső szabályzat első cikkét, amely a túlmunka-végzés rendszerességét feltételként írja elő;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. december 18-i határozatát, amelyben L. Noworyta 2006. július 6-i kérelmét kifejezetten elutasította, valamint 2006. november 13-i határozatát, amelyben M-T. Balieu-Steinmetz 2006. július 13-i kérelmét hallgatólagosan elutasította;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztására a felperesek először az alapvető jogok, az általános elvek és az Európai Szociális Charta megsértésére hivatkoznak, melyek értelmében minden munkavállaló számára egyenlő munkafeltételeket kell biztosítani, különösen a munkaidő és az elvégzett túlmunkáért, illetve a különleges munkaidő-beosztás miatt járó kompenzáció vagy külön juttatás tekintetében.

A felperes különösen arra helyez hangsúlyt, hogy a személyzeti szabályzat 56b. és 56c. cikkétől eltérően a személyzeti szabályzat VI. mellékletének 3. cikke a különleges munkakörülmények között teljesített túlmunkáért járó átalánydíjazás nyújtásának lehetőségét nem köti ahhoz a feltételhez, hogy a túlmunka végzésére rendszeresen kerüljön sor. A felperesek szerint a kinevezésre jogosult hatóság tévesen alkalmazta a jogot, mikor a túlmunkáért járó kompenzációra vonatkozó belső szabályokhoz ezt a feltételt is hozzáadta.

A kinevezésre jogosult hatóság akkor is nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, mikor kijelentette, hogy a 2004. május 1-je után felvett tisztviselők nem részesülhetnek ilyen díjazásban, holott ez a lehetőség kifejezetten szerepel az említett belső szabályok 1. cikkében.

A felperesek továbbá azzal érvelnek, hogy a határozat, mely tőlük mindenféle túlmunkáért járó kompenzációt vagy külön juttatást megtagad, ellentétes a személyzeti szabályzat 56b. és 56c. cikkével, akárcsak az egyenlő bánásmód elvével.

Végül a felperesek szerint a Parlament álláspontja nem egységes, mivel az Elnökségi Főigazgatóság főigazgatója azt állította, hogy a telefonközpontban senki sem végez rendszeresen túlmunkát, miközben a kinevezésre jogosult hatóság állítása szerint tanulmány készül, mely a szóban forgó szolgálatnál tapasztalt munkakörülmények összhangba hozatalának lehetőségeit éppen az általános/rendes munkaidőtől eltérően alkalmazott rendkívüli munkarend miatt vizsgálja.

____________