Language of document :

Acţiune introdusă la 22 octombrie 2007 - Balieu-Steinmetz și Noworyta/Parlamentul European

(Cauza F-115/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamante: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxemburg) și Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantelor

Declararea ca fiind ilegal a articolului 1 din normele interne adoptate de autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN) privind indemnizaţia forfetară pentru ore suplimentare menţionată la articolul 3 din anexa VI la Statutul funcţionarilor (statutul), intrate în vigoare la 1 mai 2004, întrucât stabilește o condiţie a regularităţii orelor suplimentare;

anularea deciziei explicite a AIPN din 18 decembrie 2006 de respingere a cererii doamnei Noworyta din 6 iulie 2006, precum și a deciziei de respingere implicite din 13 noiembrie 2006 a cererii doamnei Balieu-Steinmetz din 13 iulie 2006;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii lor, reclamantele invocă în primul rând încălcarea drepturilor fundamentale, a principiilor generale și a Cartei sociale europene, potrivit cărora orice lucrător trebuie să beneficieze de condiţii de muncă echitabile în special în ceea ce privește timpul de muncă, compensarea sau plata orelor suplimentare efectuate sau în considerarea particularităţilor organizării programului său de muncă.

În special, reclamantele arată că, spre deosebire de articolele 56a și 56b din statut, articolul 3 din anexa VI la statut nu subordonează posibilitatea acordării unei indemnizații forfetare pentru orele suplimentare efectuate în condiții de muncă speciale condiției ca aceste ore să fie efectuate în mod regulat. Potrivit reclamantelor, AIPN ar fi săvârșit o eroare de drept adăugând această condiţie la normele interne adoptate în legătură cu compensarea orelor suplimentare.

AIPN ar fi săvârșit de asemenea o eroare vădită de drept arătând că funcţionarii recrutaţi începând cu 1 mai 2004 nu ar putea beneficia de o astfel de indemnizaţie, deși această posibilitate ar fi menţionată în mod expres la articolul 1 din respectivele norme interne.

În plus, reclamantele susţin că decizia de a le refuza orice compensare sau indemnizaţie pentru aceste condiţii speciale de muncă ar încălca articolele 56a și 56b din statut precum și principiul egalităţii de tratament.

În fine, în opinia reclamantelor, poziţia Parlamentului nu ar fi consecventă, din moment ce directorul general al Direcţiei Generale Președinţie ar fi afirmat că la centrala telefonică nimeni nu efectuează ore suplimentare în mod regulat, în timp ce AIPN ar fi afirmat, în ceea ce o privește, că era în curs un studiu pentru examinarea posibilităților de armonizare a condițiilor de muncă în respectivul serviciu datorită orarelor atipice practicate, în afara programului general/normal de muncă.

____________